سرویس ها

⭐ = پرطرفدار ⚡️ = سطح سرعت 🔥 = سرویس داغ 💎 = بهترین سرویس 💧 = فید سرمایه گذاری قطره ای

لایک

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
55
لایک  ایرانی نیترو سرعتی
12000
100 / 500000
58
⭐️🔥لایک IGTV
13000
100 / 25000

فالوور

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
62
فالوور ارزان پر سرعت
16000
100 / 80000
54
فالوور 95 درصد ایرانی(سرعت بالا)(استارت آنی)
22000
100 / 10000

بازدید

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
63
 ویو پر سرعت 
2500
100 / 10000000
56
ویو اینستاگرام + Impressions + Profile Visit
2500
100 / 10000000
57
ویو استوری اینستاگرام
3438.5
100 / 5000

تلگرام

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
59
ممبر اجباری کانال  کیفیت خوب
15000
1000 / 100000

TEST API

ID نام نرخ در هر 1000(تومان) حداقل/حداکثر سفارش توضیحات
64
TEST API ثبت نشود
50000
100 / 10000